097 936 6362

บจก.เปรมดิ์ปรีชา 53/39 ม.5 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บทความทั้งหมด

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร้จรูปขนาดเล็ก
ถังบำบัดน้ำเสีย
admin

ถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ PE แบรนด์ PURE

ปัจจุบันเรื่องของสุขาภิบาลตามบ้านพักอาศัย ที่มีการทำบ่อเกรอะบ่อซึมแบบสมัยก่อนนั้น ไม่ค่อยมีการสร้างขึ้นแล้ว แต่จะมีการใช้เป็น

อ่านต่อ »