WORLD WATER

TANK

ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาสชนิดฝังดินทรงกลม
ศูนย์รวม ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ ถังแซท ถังดักไขมัน ถังเก็บน้ำ รวมถึงจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีบริการปรึกษาออกแบบและติดติ้งได้มาตรฐาน
          น้ำ คือ สิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกๆคน ถ้าน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคมีความสะอาด ย่อมส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเช่นกัน แต่ปัจจุบันการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆย่อมมีการใช้น้ำเป็นปัจจัยหลัก เช่น การชำระล้างร่างกาย การขับถ่าย การซักล้าง การประกอบอาหาร ทั้งจากบ้านพักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น
ซึ่งก่อให้เกิดน้ำเสียปนเปื้อนสิ่งสกปรก หรือน้ำเสียที่เกิดจากการเกษตรก็จะมีสารเคมีปนเปื้อนทั้งจากปุ๋ย ยาฆ่าแมลงที่ใช้ในกิจกรรมการเพาะปลูก หรือน้ำเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมส่วนมากเกิดจากการชะล้างวัตถุดิบ การล้างเครื่องจักร รวมทั้งกิจกรรมของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย
จึงได้มีการผลิตถังบำบัดน้ำเสียเพื่อให้น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดมีความสะอาดก่อนปล่อยสู่การระบายน้ำสาธารณะและนำกลับมาใช้ใหม่ และผลิตถังเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำเก็บไว้ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงเก็บน้ำไว้ใช้ในการบริโภคด้วย โดยได้มีการใช้วัสดุในการผลิตถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำที่ปลอดภัย มีการผลิตที่ได้ตามมาตรฐาน มอก.
จึงมั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมั่นใจในคุณภาพของน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค อีกทั้งเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของน้ำให้มีคุณภาพที่ดีด้วย ถังเก็บน้ำ

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป PURE

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป PURE

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเกรอะกรองรวมแบบไร้อากาศ PURE ตัวถังบำบัดทำจากวัสดุ PE ( POLYETHYLENE )

ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาสชนิดฝังดินทรงกลม

ถังเก็บน้ำ M แบบฝังใต้ดิน PE

เป็นถังเก็บน้ำชนิดฝังใต้ดิน ซึ่งใช้วัสดุโพลีเอทธีลีน (Polyethylene) ผลิตจากโพลีเอทธิลีนซึ่งเป็นวัสดุที่มีความคงทน และมีความยืดหยุ่นรับแรงกระแทกได้

ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ไฟเบอร์กลาส (ทรงกลม) ขนาด 1,000 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสียรวม

ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบไม่เติมอากาศ PURE เป็นถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปแบบไร้อากาศตัวถังบำบัดทำจากวัสดุ PE ( POLYETHYLENE )

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

ถังดักไขมัน PE

ถังดักไขมัน PE (ทรงกลม) รุ่น GPU-600 ถังดักไขมันที่มีลักษณะภายนอกเป็นทรงกลมเหมือนกับถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส รับประกันคุณภาพ

ถังดักไขมันใต้ซิ้งค์

ถังดักไขมันไฟเบอร์กลาสใต้ซิงค์ PURE ขนาด 30 ลิตร รุ่น GPU-30FB ไฟเบอร์กลาสที่ได้รับรองมาตราฐาน มอก. 435-2548

ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบไฟเบอร์กลาสชนิดตั้งพื้นทรงถ้วย PURE รุ่น PO-1600FB

ถังเก็บน้ำบนดินไฟเบอร์กลาส

ถังเก็บน้ำบนดินไฟเบอร์กลาส (ทรงถ้วย) มาตรฐาน มอก. 435-2548 รับรอง มีความคงทนแข็งแรง ไม่เป็นตะไคร่น้ำ ปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภค

ถังเก็บน้ำสเตนเลส ตราเพชร

ถังเก็บน้ำสเตนเลส ตราเพชร

เนื้อสแตนเลสเกรด 304 ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน ความหนา 0.6 มิลลิเมตร

ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส รับประกันคุณภาพ

ถังเก็บน้ำ PE

เป็นถังเก็บน้ำตั้งพื้นที่ใช้วัสดุโพลีเอทธีลีน ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความคงทน แข็งแรง ทนแดด

ถังเก็บน้ำ PP

ถังเก็บน้ำ PP

ถังเก็บน้ำผลิตจากวัสดุ Polymer ประเภท Food Grade จากเครือ SCG ปลอดภัยไร้สนิม สีไม่ซีดคงทนตลอดอายุการใช้งาน

DOS ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศไฟเบอร์กลาส ทรงกลม

DOS ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศไฟเบอร์กลาส ทรงกลม โดยที่ตัวถังทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ที่แข็งแรงและได้มาตราฐาน มอก.435-2548

ถังเก็บน้ำบนดิน PE สีฟ้า รุ่น PO

ถังเก็บน้ำบนดิน PE

ถังเก็บน้ำบนดิน PE เป็นถังเก็บน้ำตั้งพื้นที่ใช้วัสดุโพลีเอทธีลีน (Polyethylene) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความคงทน แข็งแรง ทนแดด

ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส รับประกันคุณภาพ

ถังเก็บน้ำบนดิน ไฟเบอร์กลาส

ถังเก็บน้ำบนดิน ผลิตจากไฟบอร์กลาสเสริมแรง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.435-2548) ปลอดภัยสำหรับการใช้อุปโภคและบริโภค

หัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

หัวเชื้อจุลินทรีย์

ในถังบำบัดน้ำเสียของเราทุกใบ จะมีหัวเชื้อจุลินทรีย์บรรจุอยู่ ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านั้น จะทำหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในน้ำเสีย

ผลงานworldwatertank

ผลงานของเราไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ งานโครงการเราเป็นผู้ชำนาญด้านถังน้ำ ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์
0
จำนวนผลงานของเรา
0
งานโครงการ
0
ที่ปรึกษาโครงการ
ผลงานของเราไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ งานโครงการเราเป็นผู้ชำนาญด้านถังน้ำ ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์

ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังดักไขมัน

บทความที่น่าสนใจ

แหล่งความรู้ที่หาได้จากคลังของเราเกี่ยวกับ ถังเก็บน้ำ

ติดต่อเรา

 
บจก.เปรมดิ์ปรีชา 53/39 ม.5 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

อีเมล์:[email protected]

คุณเพ็ญ เบอร์โทร 063-3649988

Phone

ติดต่อและปรึกษา
คุณเพ็ญ 063-364-9988

Address

บจก.เปรมดิ์ปรีชา 53/39 ม.5 ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Address

จันทร์ – เสาร์ …… 08.30 – 17.30 น.
อาทิตย์ ………. ปิด